Temos Žymėti visus

Rodyti nuo iki
Archyvas »
Skelbimas apie viešąjį aukcioną Įkelta2018.01.29

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM) skelbia pripažinto nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione. Parduodamo turto sąrašą galite rasti čia.

Aukciono taisyklės.

 

Užsienio reikalų ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas veiklos projektams Įkelta2018.01.22

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas veiklos projektams, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

Kvietimas teikti projektus skelbiamas vadovaujantis Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos nuostatais (toliau – nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-91.

Asociacijos ir viešosios įstaigos kviečiamos teikti paraiškas pagal šias Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V- 19 patvirtintas prioritetines temas:

  1. Parama valstybės užsienio politikai.

  2. Europos Sąjungos iššūkiai ir ateitis – viešosios diskusijos Lietuvoje skatinimas.

  3. „Globali Lietuva“ – lietuvių diasporos telkimas ir įtraukimas į Lietuvos gyvenimą.

  4. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis: valstybingumo ir pilietiškumo stiprinimas.

Projektų paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 23 d. (nurodyta pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena).

Teikiant projektą reikia nurodyti prioritetinę temą, pagal kurią yra teikiamas projektas. Tais pačiais kalendoriniais metais tai pačiai organizacijai finansavimas gali būti skiriamas daugiau nei vienam projektui tik tuo atveju, jei projektai yra parengti pagal skirtingas prioritetines temas.

Projektus vertins Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos komisija.

Atrankai turi būti pateikta nustatytos formos projekto paraiška. Vienas egzempliorius (word ir pdf) formatu turi būti pateiktas elektroniniu paštu [email protected] ir vienas paštu adresu: Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentui, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Primename, kad prie užpildytos paraiškos pridedami šie dokumentai:

                 1. patvirtintos šių dokumentų kopijos:

                 1.1. organizacijos įstatų.

                 1.2. dokumento, įrodančio pareiškėjo teisę atstovauti organizacijai.

                  2. Apie organizaciją Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (gali būti pateikiamas  elektroninis sertifikuotas išrašas – prieigos raktas (kodas) ESI).

                 3. Pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais.

                 Kartu su paraiška gali būti pateikiamos juridinių ir fizinių asmenų rekomendacijos.

Maksimali Užsienio reikalų ministerijos finansuojama projekto dalis –  10 000 Eur. Ministerija gali finansuoti ne daugiau kaip 60% numatomų projekto įgyvendinimo išlaidų.

Kartu norėtume atkreipti dėmesį, kad 2017 m. sulaukta 63 paraiškų.  Pareiškėjai tikėjosi, kad URM visų projektų finansavimui  skirs 390 133,76 Eur. Finansavimas skirtas 15 projektų, kuriems buvo skirtas 40 796 Eur finansavimas. 2018 m. projektų įgyvendinimui planuojama skirti suma 50 000 Eur.

Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę keisti projektų paraiškų priėmimo terminus ir skelbti naujus konkursus. Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis tel. 87 065 2996 arba el. paštu [email protected]

Kraunami skelbimai

Naujienlaiškio prenumerata