Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka į įvairias pareigas Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinio sektoriaus reformai Ukrainoje (EUAM Ukraine)

Sukurta 2020.02.18 / Atnaujinta 2020.02.18 08:20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 9 punktu, skelbiama atranka į šias pareigas Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinio sektoriaus reformai Ukrainoje (toliau – EUAM Ukraine):

Criminal Investigations Advisor on Organized Crime (UAM 05)

Senior Adviser on Financial Crimes (UAO 87)

Head of Field Office Mariupol (MAO 01)

Atsižvelgiant į Užsienio reikalų ministerijos 2020 m. vasario 18 d, išvadą, iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų galės būti padengtos Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme numatytos išlaidos, susijusios su dviejų Lietuvos ekspertų delegavimu į EUAM Ukraine.

Kandidatai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir ketinantys dalyvauti atrankoje,  privalo iki 2020 m. vasario 21 d. 17:00 Lietuvos laiku (UTC+2) elektroniniu paštu [email protected].  (tema: EUAM Ukraine) atsiųsti Užsienio reikalų ministerijai: 

  1. pretendento pasirašytas ir suderintas su deleguojančios institucijos vadovu (prašymo forma);
  2. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;
  3. laisvos formos pareiškimą, kad pretendentas:

      3.1 teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

      3.2. nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

  1. gyvenimo aprašymas (Europass CV);
  2. motyvacijos laiškas lietuvių kalba (ne daugiau kaip 1 lapas), pasirašytas pretendento;

Pareigybės aprašymus, darbo funkcijas ir specialiuosius reikalavimus bei anketas galima rasti pridedamuose dokumentuose. Atrankos komisijos posėdis planuojamas 2020-02-25.