Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Atranka iš delegavimo rezervo į ES rinkimų stebėjimo misiją Šri Lankoje

Sukurta 2020.02.24 / Atnaujinta 2020.02.24 15:34

Skelbiama trijų ilgalaikių ir trijų trumpalaikių rinkimų stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Šri Lankoje (pridedama). Europos Komisija numato išsiųsti 32 ilgalaikius ir 30 trumpalaikių stebėtojų.

Ilgalaikių rinkimų stebėtojų misija

Atvykimas į šalį planuojamas: 2020 m. kovo 24 d. iki 2020 m. gegužės 5 d.

Trumpalaikių rinkimų stebėjimo misija

Atvykimas į šalį planuojamas: 2020 m. balandžio 20 d. iki 2020 m. balandžio 29 d.

Ilgalaikiams ir trumpalaikiams stebėtojams keliami reikalavimai nurodyti priede. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti rinkimų stebėjimo misijoje, privalo būti Delegavimo rezerve ir užsiregistravę EK rinkimų stebėjimo duomenų bazėje.

Asmenys, atitinkantys keliamus reikalavimus ir galintys nurodytomis dienomis dalyvauti ES rinkimų stebėjimo misijoje Šri Lankoje, privalo iki 2020 m. vasario 27 d. imtinai elektroniniu paštu [email protected] (tema: ES rinkimų stebėjimo misija Šri Lankoje) atsiųsti Užsienio reikalų ministerijai adresuotą prašymą dalyvauti atrankoje (forma pridedama), nepriekaištingos reputacijos formą (pridedama), gyvenimo aprašymą (Europass CV) ir motyvacijos laišką lietuvių kalba (ne daugiau kaip 1 lapą), pasirašytą pretendento ir laisvos formos pareiškimą, kad pretendentas teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančioje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas; nėra teismo pripažintas neveiksniu, darbo arba teisinių santykių srityje.

Galutinę atranką į rinkimų stebėjimo misiją vykdys EK. Daugiau informacijos apie ES rinkimų stebėjimo misijas galima rasti interneto svetainėje:  

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/jobs_en.htm;

Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.981F27E01089/GyxKvdWpUQ.

Atrankos iš delegavimo rezervo komisijos posėdis planuojamas 2020 m. kovo 2 d.