Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ISPANIJOS KARALYSTĖJE, ARGENTINOS RESPUBLIKAI, ANDOROS KUNIGAIKŠTYSTEI, NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE PASAULIO TURIZMO ORGANIZACIJOS

Adresas: Pisuerga 5, 28002 Madrid, SPAIN

plačiau »

Tel. +34 91 702 21 16; +34 91 31 020 75;
Faksas +34 91 31 040 18, +34 91 56 479 92
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.04.08 / Atnaujinta 2014.04.08 13:05

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – tai dokumentas, kuris išduodamas, jei Jūs, būdami užsienyje, praradote asmens tapatybės kortelę ar pasą, taip pat jei šie dokumentai tapo netinkami naudotis ar pasibaigė jų galiojimo laikas. AGP išduodamas, jei Jūs neturite kito galiojančio kelionės dokumento.

DĖMESIO:

AGP išduodamas tik grįžti į Lietuvą.  Su šiuo dokumentu tęsti kelionės ar vykti į kitas šalis negalima. Dėl AGP išdavimo būtina asmeniškai atvykti į ambasadą Madride.

AGP gali būti išduotas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiui;
 • Užsienio valstybėje gimusiam vaikui, kurio abu arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu vaikas neturi užsienio valstybės pilietybės.
 • Asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Už pažymėjimo išdavimą imamas 5 eurų konsulinis mokestis.

Jūsų patogumai dokumentus dėl AGP išdavimo galite pateikti ir iš anksto, bet ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki numatytos kelionės.   Asmeniškai pateikus prašymą, išduotas asmens grįžimo pažymėjimas sutartą dieną Jums būtų išsiųstas paštu.  Tokiu atveju reikia užpildyti pareiškimą dėl AGP siuntimo paštu ir kartu su visais dokumentais pateikti apmokėtą registruoto pašto voką (isp. Carta Certificada) su užrašytu adresu, kuriame bus prašoma išsiųsti išduotą AGP.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Jeigu pasibaigė Jūsų turimo asmens dokumento (paso ir/arba asmens tapatybės kortelės) galiojimo laikas:
 • Nustatytos formos prašymas (prašymą galėsite užpildyti ir ambasadoje, jame būtinai turi būti piliečio parašas);
 • Viena apytiksliai 35X45 mm dydžio nuotrauka, atitinkanti Jūsų amžių (kitoje nuotraukos pusėje užrašykite vardą ir pavardę);
 • Turimas asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 • Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, jei prašoma išduoti AGP vietoje negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens dokumento.

Jeigu norite pateikti prašymą dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo Jūsų nepilnamečiui vaikui (iki 18 m.), į ambasadą turi atvykti vienas iš vaiko tėvų (su savo pasu arba asmens tapatybės kortele) ir nepilnametis vaikas.

Asmens grįžimo pažymėjimą galėsime išduoti tą pačią dieną, tačiau jis gali galioti tik 2 savaites nuo jo išdavimo dienos, todėl siūlome atvykti prieš suplanuotą kelionę į Lietuvą.

Jeigu praradote savo asmens dokumentus (pasą ir/arba asmens tapatybės kortelę):
 • Nustatytos formos prašymas (prašymą galėsite užpildyti irambasadoje, jame būtinai turi būti piliečio parašas);
 • Viena apytiksliai 35X45 mm dydžio nuotrauka, atitinkanti Jūsų amžių (kitoje nuotraukos pusėje užrašykite vardą ir pavardę);
 • Pranešimas apie prarastą dokumentą (jeigu praradote abu dokumentus, turi būti užpildytos dvi formos: viena dėl paso praradimo, kita – dėl asmens tapatybės kortelės praradimo);
 • Turimas dokumentas su Jūsų nuotrauka (pvz. Lietuvoje išduotas vairuotojo pažymėjimas, Sodros pažymėjimas ar pan.,) arba prarasto dokumento kopija;
 • Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, jei prašoma išduoti AGP vietoje prarasto daugiau kaip prieš pusę metų asmens dokumento.

Jeigu norite pateikti prašymą dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo Jūsų nepilnamečiui vaikui (iki 18 m.), į ambasadą turi atvykti vienas iš vaiko tėvų (su savo pasu arba asmens tapatybės kortele) ir nepilnametis vaikas.

Asmens grįžimo pažymėjimą galėsime išduoti tą pačią dieną, tik tuo atveju, jeigu kartu su savimi turėsite dokumentą su Jūsų nuotrauka (pvz. Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, Sodros pažymėjimą ar pan.,) arba prarasto dokumento kopiją, taip pat jeigu praradote asmens tapatybės kortelę arba pasą išduotą nuo 2003 m. (t.y. su skenuota, o ne įklijuota nuotrauka). Kitu atveju (jeigu neturite jokio dokumento su nuotrauka ar prarasto dokumento kopijos ir ęsate praradę pasą išduotą iki 2003 m.) asmens grįžimo pažymėjimą galėsime išduoti per 2-3 darbo dienas (dėl prašymo ir dokumentų pateikimo ar asmens grįžimo pažymėjimo gavimo paštu, tuo atveju, kai negalime asmens grįžimo pažymėjimo išduoti tą pačią dieną, žiūrėkite žemiau).

Atkreipiame dėmesį, kad išduotas asmens grįžimo pažymėjimas gali galioti tik 2 savaites nuo jo išdavimo dienos.

Jeigu norite grįžti į Lietuvą su Ispanijos Karalystėje  gimusiu vaiku, kurio abu arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis ir vaikas neturi užsienio valstybės pilietybės:
 • Nustatytos formos prašymas (prašymą galėsite užpildyti ambasadoje).Jame būtinai turi būti vieno iš vaiko tėvų, turinčio Lietuvos Respublikos pilietybę, parašas);
 • Viena apytiksliai 35X45 mm dydžio nuotrauka, atitinkanti vaiko amžių (kitoje nuotraukos pusėje užrašykite vaiko vardą ir pavardę);
 • Vaiko tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės;
 • Vaiko gimimo liudijimo išrašas, isp. Certificación del Acta del Nacimiento Internacional (pavyzdys), išduotas Ispanijos civilinės metrikacijos skyriaus (Registro civil), kurio legalizuoti ir versti į lietuvių kalbą nereikia. Jeigu nustatytos formos išrašo gauti nėra galimybių, tuomet reikės pateikti Ispanijos notaro patvirtintą Šeimos Knygos (Libro de Familia) kopiją, patvirtintą Hagos Apostille (remiantis 1961 m. Hagos Konvencija dėl legalizavimo panaikinimo). Apie artimiausiai esančią notarų kolegiją (Colegio Notarial), kuri dokumentus tvirtina Apostille, teiraukitės notaro.

Asmens grįžimo pažymėjimą galėsime išduoti tą pačią dieną, tačiau jis galioja  iki 15 dienų nuo jo išdavimo dienos, todėl siūlome atvykti prieš suplanuotą kelionę į Lietuvą.

Visus dokumentus gali pateikti vienas iš vaiko tėvų asmeniškai. Vaiko nuo vienerių metų amžiaus dalyvavimas būtinas.

Asmens grįžimo pažymėjimų išdavimo tvarką reglamentuoja:

Naujienlaiškio prenumerata