Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.04.08 / Atnaujinta 2020.11.17 16:51

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – tai dokumentas, kuris išduodamas, jei Jūs, būdami užsienyje, praradote asmens tapatybės kortelę ar pasą, taip pat jei šie dokumentai tapo netinkami naudotis ar pasibaigė jų galiojimo laikas. AGP išduodamas, jei Jūs neturite kito galiojančio kelionės dokumento.

DĖMESIO    

AGP išduodamas tik grįžti į Lietuvą.  Su šiuo dokumentu tęsti kelionės ar vykti į kitas šalis negalima. Dėl AGP išdavimo būtina asmeniškai atvykti į Lietuvos Respublikos ambasadą Madride arba Lietuvos Respublikos konsulatą Valensijoje

AGP gali būti išduotas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiui;
 • Užsienio valstybėje gimusiam vaikui, kurio abu arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis;
 • Asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų. Pažymėjime įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Informaciją apie konsulinį mokestį už AGP išdavimą rasite čia.

Jūsų patogumai dokumentus dėl AGP išdavimo galite pateikti ir iš anksto, bet ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki numatytos kelionės.  Asmeniškai pateikus prašymą, išduotas AGP sutartą dieną Jums būtų išsiųstas paštu.  Tokiu atveju reikia užpildyti pareiškimą dėl AGP siuntimo paštu ir kartu su visais dokumentais pateikti apmokėtą registruoto pašto voką (isp. sobre prepagado de la carta certificada urgente arba Postal expres). .

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Jeigu pasibaigė Jūsų turimo asmens dokumento galiojimo laikas:

 •  Nustatytos formos prašymas (prašymą galėsite užpildyti ambasadoje, jame būtinai turi būti piliečio parašas);
 • Viena 40x60 mm dydžio nuotrauka, atitinkanti Jūsų amžių;
 • Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turite;
 • Pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (jei prašoma išduoti AGP vietoje negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens dokumento).

Jeigu norite pateikti prašymą dėl AGP išdavimo Jūsų nepilnamečiui vaikui, į ambasadą turi atvykti vienas iš vaiko tėvų (su savo pasu arba asmens tapatybės kortele) ir nepilnametis vaikas.

AGP galėsime išduoti tą pačią dieną, tačiau jis gali galioti tik 2 savaites nuo jo išdavimo dienos, todėl siūlome atvykti prieš suplanuotą kelionę į Lietuvą.

Jeigu praradote savo asmens dokumentus:

 • Nustatytos formos prašymas (prašymą galėsite užpildyti ir ambasadoje, jame būtinai turi būti piliečio parašas);
 • Policijos pažyma, patvirtinanti dokumentų praradimą (Denuncia de Policía);
 • Viena 40x60 mm dydžio nuotrauka, atitinkanti Jūsų amžių;
 • Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą (užpildysite ambasadoje);
 • Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (jeigu juos turite) arba prarasto dokumento kopija.

Atkreipiame dėmesį, kad išduotas AGP gali galioti tik 2 savaites nuo jo išdavimo dienos.

Jeigu norite grįžti į Lietuvą su Ispanijos Karalystėje  gimusiu vaiku, kurio abu arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis:

 • Nustatytos formos prašymas (prašymą galėsite užpildyti ambasadoje). Jame būtinai turi būti vieno iš vaiko tėvų, turinčio Lietuvos Respublikos pilietybę, parašas);
 • Viena 40x60 mm dydžio nuotrauka, atitinkanti vaiko amžių;
 • Vaiko tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės;
 • Vaiko gimimo liudijimo išrašas, isp. Certificación del Acta del Nacimiento Internacional (pavyzdys), išduotas Ispanijos civilinės metrikacijos skyriaus (Registro civil), kurio legalizuoti ir versti į lietuvių kalbą nereikia.

Visus dokumentus gali pateikti vienas iš vaiko tėvų asmeniškai. Vaiko nuo vienerių metų amžiaus dalyvavimas būtinas.

Asmens grįžimo pažymėjimų išdavimo tvarką reglamentuoja:

Naujienlaiškio prenumerata