Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.04.07 / Atnaujinta 2018.10.05 08:51

Ambasadoje gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • apie asmens šeiminę padėtį;
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo/neteistumo (isp. antecedentes penales);
 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • vietoj prarasto ar pasibaigusio galioti vairuotojo pažymėjimo;
 • apie Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo duomenis;
 • apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvoje;
 • kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • „Edikto“ pažyma – ambasados išduota konsulinė pažyma, patvirtinanti, kad apie Lietuvos Respublikos piliečio (pilietės) santuoką, kuri bus registruojama Ispanijoje, nėra privaloma skelbti Lietuvoje. Ši pažyma išduodama prieš Ispanijoje registruojant Lietuvos Respublikos piliečio (pilietės) santuoką, kai to reikalauja kompetentingos Ispanijos institucijos;
 • kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Konsulinės pažymos išduodamos ispanų kalba ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo (gavimo) ambasadoje dienos. Kreipiantis paštu, o taip pat kai būtina gauti papildomų duomenų pažymai parengti, išdavimo terminas gali būti pratęstas iki 3-4 savaičių. Konsulinės pažymos galioja šešis mėnesius nuo jų išdavimo dienos.

Dokumentai dėl konsulinių pažymų išdavimo gali būti pateikiami asmeniškai, per Jūsų atstovą, turintį notariškai patvirtintą įgaliojimą, arba siunčiami paštu.

Jei konsulinę pažymą pageidaujate gauti paštu, turite pateikti/atsiųsti apmokėtą registruoto pašto voką (isp. Sobre prepagado para el envio de carta certificada). Ambasada neatsako už dokumentų praradimą siuntimo paštu metu.

Konsulinis mokestis už konsulinės pažymos išdavimą 30 eurų. Konsulinis mokestis ambasadoje mokamas banko kortele arba, jei dokumentai pateikiami paštu – banko pavedimu į ambasados sąskaitą banke BBVA, sąskaitos Nr.: ES22 0182 4031 21 029 1507248 (sąskaitos detalės).

Norėdami užsakyti pažymą paštu, turėtumėte atsiųsti šiuos dokumentus:
- užpildytą prašymą dėl konsulinės registracijos (jei nebuvote pateikęs ar pasikeitė anksčiau pateikti duomenys);
- užpildytą nustatytos formos prašymą dėl konsulinės pažymos išdavimo;
- galiojančio asmens tapatybę liudijančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) notariškai patvirtintą kopiją;
- kvitą, liudijantį, kad sumokėtas 30 eurų konsulinis mokestis;
- jei pažymą pageidaujate gauti paštu, ambasadai turite pateikti apmokėtą registruoto pašto voką.
 

Svarbu:

Jei pažyma dėl šeiminės padėties reikalinga santuokos sudarymui Ispanijoje, prašymai priimami tik atvykus asmeniškai ir pažymos išdavimas užtrunka apie 3-4 savaites.

Teistumo (neteistumo) pažyma

Jūsų pageidavimu Lietuvos ambasada Ispanijoje gali išduoti konsulinę pažymą dėl teistumo (neteistumo). Šiuo atveju pateikiate aukščiau išvardintus dokumentus konsulinei pažymai gauti.

Jei reikalinga Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos išduota pažyma dėl asmens teistumo (neteistumo), o ne konsulinė pažyma dėl jos išdavimo asmuo gali kreiptis tiesiogiai į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Norėdami tokią pažymą pateikti Ispanijos institucijoms, turėtumėte ją patvirtinti pažyma Apostille bei išversti į ispanų kalbą.

Tokią  pažymą galima užsakyti:

Tokios pažymos gavimas gali užtrukti iki 2 mėnesių.

Daugiau informacijos apie asmens teistumo (neteistumo) pažymas rasite Informatikos ir ryšių departamento prie VRM interneto svetainėje.

Svarbu:

Užsieniečiams šios paslaugos Lietuvos Respublikos ambasados ar konsulatai neteikia. Užsienietis, norėdamas gauti teistumo (neteistumo) pažymą, kreipiasi tiesiogiai į Informatikos ir ryšių departamentą prie VRM.

Pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo

Vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/ar transporto priemonės registracijos liudijimo Lietuvos ambasada Jums gali išduoti laikinas pažymas, kurias turėdamas į Lietuvą galėsite grįžti automobiliu.

Prašymą išduoti konsulines pažymas vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/ar transporto priemonės registracijos liudijimo galite pateikti tik asmeniškai atvykęs į ambasadą.
Norėdami gauti konsulines pažymas vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/ar transporto priemonės registracijos liudijimo, ambasadai turėtumėte pateikti šiuos dokumentus:

Jeigu kreipiatės dėl konsulinės pažymos vietoje prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo, tačiau transporto priemonė nuosavybės teise Jums nepriklauso, be aukščiau išvardintų dokumentų ambasadai turėsite pateikti notariškai patvirtintą transporto priemonės savininko įgaliojimą, suteikiantį teisę tokią pažymą gauti.
 

Naujienlaiškio prenumerata