Pažyma vietoje prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ar vairuotojo pažymėjimo

Sukurta 2019.10.11

Jeigu Ispanijoje praradote Lietuvoje išduotą vairuotojo pažymėjimą ir/ar transporto priemonės registracijos liudijimą ir automobiliu ketinate grįžti į Lietuvą, nedelsiant kreipkitės į artimiausią policijos įstaigą ir praneškite apie prarastą dokumentą. Policijos įstaigoje Jums bus išduota pažyma, patvirtinanti dokumentų praradimą (isp. Denuncia de Policía).

SVARBU:

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos nėra įgaliotos išduoti vairuotojo pažymėjimus ar transporto priemonės registracijos liudijimus vietoje prarastų. Tą padaryti gali tik kompetentingos įstaigos Lietuvoje ar Ispanijoje.

Vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/ar transporto priemonės registracijos liudijimo ambasada gali išduoti laikinas pažymas, kurias turėdami į Lietuvą galėsite grįžti automobiliu. Prašymą išduoti pažymas galite pateikti asmeniškai atvykę į ambasadą, paštu ar per įgaliotą asmenį.

Reikalingi dokumentai:

  • pranešimas dėl prarasto vairuotojo pažymėjimo ar registracijos liudijimo;
  • prašymą išduoti konsulinę pažymą vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/ar prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
  • galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
    •  jei dokumentai pateikiami paštu, reikalinga notariškai patvirtint galiojančio asmens tapatybės dokumento kopija;
  • Ispanijos policijos išduota pažyma, patvirtinanti dokumento praradimo faktą (isp. Denuncia de Policía);
  • konsulinis mokestis - 30 eurų.

Jeigu kreipiatės dėl konsulinės pažymos vietoje prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo, tačiau transporto priemonė nuosavybės teise Jums nepriklauso, be aukščiau išvardintų dokumentų ambasadai turėsite pateikti notariškai patvirtintą transporto priemonės savininko įgaliojimą, suteikiantį teisę tokią pažymą gauti.

Konsulinė pažyma išduodama per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų pateikimo ambasadai dienos.

Naujienlaiškio prenumerata