Nelaimės atveju

Sukurta 2014.04.07 / Atnaujinta 2020.11.17 13:42

Jeigu praradote dokumentus

Informaciją, kaip elgtis praradus Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę ar VĮ „Regitra“ išduotus automobilio dokumentus, rasite čia.

Dėl prarastų dokumentų, kuriuos išdavė užsienio valstybių (Ispanijos ir kt.) institucijos, kreipkitės į tų valstybių kompetentingas įstaigas.

Jeigu praradote pinigus

Jeigu Ispanijoje iš Jūsų pavogė pinigus ar banko mokėjimo kortelę, nedelsiant kreipkitės į artimiausią Ispanijos policijos skyrių ir praneškite apie įvykį. Apie pavogtą ar kitaip prarastą banko mokėjimo kortelę būtinai praneškite ir savo bankui.

Jeigu nebeturite lėšų kelionei į namus, informaciją rasite čia.

Jeigu tapote nusikaltimo auka

Jeigu Ispanijoje Jus apvogė ar apiplėšė, prieš Jus ar Jūsų artimuosius buvo panaudotas smurtas, nedelsiant apie tai praneškite artimiausiai Ispanijos policijos įstaigai.

Jeigu tapote prekybos žmonėmis auka

Jeigu Jūs ar Jūsų artimieji tapo prekybos žmonėmis aukomis, nedelsdami apie tai praneškite artimiausiai Ispanijos policijos įstaigai. Jei Ispanijoje esate ne savo noru ir norite nedelsiant grįžti į Lietuvą, kreipkitės į Ambasadą.

Taip pat, susidūrus su prekyba žmonėmis, nukentėję, jų artimieji ar asmenys, žinantys apie tokio nusikaltimo padarymą, gali skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112, kuris veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visuose viešojo telefono ryšio tinkluose arba į Lietuvos kriminalinės policijos biuro Prekybos žmonėmis tyrimo skyrių tel.: +34 5 271 9901, +34 5 271 9284, mob. +34 618 31105, +34 698 04903 (visą parą).

JTO Konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą Protokole dėl prekybos žmonėmis yra pateikta „prekybos žmonėmis“ sąvoka:

„Prekyba žmonėmis“ – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą.

Tame pačiame dokumente pabrėžiama, kad prekybos žmonėmis aukos sutikimas iš anksto apgalvotam išnaudojimui neturi reišmės.

Naujienlaiškio prenumerata