Mirus (žuvus) artimajam

Sukurta 2014.04.07 / Atnaujinta 2018.03.21 11:36

Palaikų parvežimas

Užsienio valstybėje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikai į Lietuvą gali būti vežami karste arba urnoje pagal toje valstybėje nustatytą tvarką.

Jeigu užsienio valstybėje miręs (žuvęs) Lietuvos Respublikos pilietis buvo apsidraudęs gyvybės draudimu ir į draudimo sutartį yra įtrauktas repatriacijos draudimas, jo palaikų parvežimu į Lietuvą pasirūpina draudimo kompanija, kuri ir sutvarko visus nustatytus palaikų parvežimo formalumus bei parengia reikiamus dokumentus. Į draudimo kompaniją būtina kreiptis kuo greičiau, tik paaiškėjus mirties faktui.

Jeigu užsienyje miręs (žuvęs) Lietuvos Respublikos pilietis nebuvo apsidraudęs, jo palaikų parvežimu ir visų su tuo susijusių paslaugų apmokėjimu turi pasirūpinti mirusiojo artimieji patys arba kreipdamiesi į pasirinktą laidojimo paslaugų bendrovę bei sudarydami su ja sutartį dėl palaikų parvežimo, įgaliodami bendrovę atsiimti palaikus ir dokumentus.

Kadangi Lietuva ir Ispanija yra prisijungusios prie Europos Tarybos 1973 m. spalio 26 d. Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo, ambasados išduoto leidimo mirusiojo palaikus parvežti į Lietuvą nereikia. Šio Susitarimo pagrindu Ispanijos kompetentinga institucija (Direccion General de Salud Publica y Sanidad Exterior) išduoda specialų dokumentą (Salvoconducto Mortuorio), leidžiantį pervežti mirusiojo palaikus be jokių papildomų leidimų. Šiam leidimui gauti paprastai reikalaujama pateikti sekančius dokumentus:

  • Mirties liudijimą;
  • Pažymą apie kūno balzamavimą;
  • Provincijos, kurioje mirė (žuvo) asmuo, savivaldybės leidimas gabenti palaikus;
  • Teismo leidimas;
  • Laidojimo licenzija.
   

DĖMESIO:

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos neorganizuoja užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų pargabenimo ir laidojimo. Šios paslaugos yra artimųjų ar jų įgaliotų laidojimo paslaugų bendrovių kompetencija.

Lietuvos ambasados leidimo parvežti palaikus nereikia.

Valstybės finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams į Lietuvą parvežti

Valstybės finansinę paramą užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką mirusiojo artimiesiems pagal pateiktus dokumentus, įrodančius mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, teikia jų gyvenamosios vietos savivaldybės iš savo biudžeto. Tokia parama gali būti suteikta tuo atveju, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs arba jeigu asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, ir su juo bendrai gyvenančių asmenų arba jo artimojo giminaičio (kaip vieno gyvenančio asmens), arba artimojo giminaičio ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžių.

Finansinė parama teikiama 2003 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 618 “Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Taisyklių pagrindu.

Naujienlaiškio prenumerata