Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ISPANIJOS KARALYSTĖJE, ARGENTINOS RESPUBLIKAI, ANDOROS KUNIGAIKŠTYSTEI, NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE PASAULIO TURIZMO ORGANIZACIJOS

Adresas: Pisuerga 5, 28002 Madrid, SPAIN

plačiau »

Tel. +34 91 702 21 16; +34 91 31 020 75; +34 91 702 21 18
Faksas +34 91 31 040 18, +34 91 56 479 92
E. paštas

Mirus (žuvus) artimajam

Sukurta 2014.04.07

Jeigu Ispanijoje mirė (žuvo) Jūsų artimasis, nedelsiant apie tai informuokite artimiausią Ispanijos policijos įstaigą.

Jeigu Ispanijoje mirusiojo (žuvusiojo) artimojo palaikus ketinate parvežti į Lietuvą, susisiekite su Lietuvos ambasada ar konsulatu Valensijoje, kur jums bus suteikta visa reikalinga informacija.

Jeigu Ispanijoje miręs (žuvęs) Jūsų artimasis buvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu pasirūpins draudimo kompanija, kuri sutvarkys visus nustatytus palaikų gabenimo dokumentus ir formalumus.

Jeigu Ispanijoje miręs (žuvęs) Jūsų artimasis nebuvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu ir visų paslaugų apmokėjimu tenka rūpintis artimiesiems. Tam jums reikės kreiptis į pasirinktą laidojimo paslaugų bendrovę, sudaryti sutartį dėl palaikų pargabenimo ir surašyti notariškai patvirtintą įgaliojimą palaikų pargabenimui organizuoti. Nuo to momento visais formalumais rūpinasi laidojimo kompanija, kuri pasirūpina reikiamų leidimų gavimu ir palaiku pargabenimu į Lietuvą.  

Lietuva yra Europos Tarybos susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo, sudaryto 1973 m. Strasbūre, dalyve. Tai palengvina formalių reikalavimų naštą. Mirusiojo kūnas turi būti vežamas kartu su Ispanijos kompetentingos institucijos (Direccion General de Salud Publica y Sanidad Exterior) išduotu dokumentu-leidimu (Salvoconducto Mortuorio). Šiam leidimui gauti paprastai reikalaujama pateikti sekančius dokumentus:

 • Mirties liudijimą;
 • Pažymą apie kūnų balzamavimą;
 • Provincijos, kurioje mirė (žuvo) asmuo, savivaldybės leidimas gabenti palaikus;
 • Teismo leidimas;
 • Laidojimo licenzija.

DĖMESIO:

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos neorganizuoja užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų pargabenimo ir laidojimo. Šios paslaugos yra artimųjų ar jų įgaliotų laidojimo paslaugų bendrovių kompetencija.

Lietuvos ambasados leidimo parvežti palaikus nereikia.

Konsulinis pareigūnas gali:

 • suteikti informaciją apie Ispanijoje galiojančią palaikų gabenimo ar laidojimo tvarką;
 • perduoti artimųjų rašytinius pareiškimus Ispanijos institucijoms;
 • suteikti informaciją apie palaikų pervežimui reikalingus dokumentus;
 • mirusiojo ar žuvusiojo artimųjų, ar jų įgalioto asmens rašytiniu prašymu, atlikti veiksmus, susijusius su dokumentų gavimu iš Ispanijos institucijų;
 • artimųjų ar jų įgaliotų laidojimo bendrovių pateiktų dokumentų pagrindu išduoti specialius leidimus palaikams parvežti karste.

Konsulinis pareigūnas negali:

 • apmokėti palaikų parvežimo išlaidų;
 • ieškoti laidojimo paslaugas teikiančių bendrovių;
 • organizuoti kūno parvežimo, balzamavimo, kremavimo ar laidojimo;
 • organizuoti ar atlikti vertėjavimo paslaugų.

Jeigu mirusiojo (žuvusiojo) artimieji lėšų palaikams parvežti neturi

Artimieji gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę Lietuvoje, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę paramą.

Tokia parama gali būti suteikta tuo atveju, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs, arba kai įvykis nėra draudiminis, o mirusio (žuvusio) asmens šeima ar artimieji giminaičiai turi mažas pajamas.

Naujienlaiškio prenumerata