Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ISPANIJOS KARALYSTĖJE, ARGENTINOS RESPUBLIKAI, ANDOROS KUNIGAIKŠTYSTEI, NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE PASAULIO TURIZMO ORGANIZACIJOS

Adresas: Pisuerga 5, 28002 Madrid, SPAIN

plačiau »

Tel. +34 91 702 21 16; +34 91 31 020 75; +34 91 702 21 18
Faksas +34 91 31 040 18, +34 91 56 479 92
El. paštas

Nukentėjus nuo nusikaltėlių

Sukurta 2014.04.07 / Atnaujinta 2014.04.07 09:33

Jeigu Ispanijoje Jus apvogė ar apiplėšė, prieš Jus ar Jūsų artimuosius buvo panaudotas smurtas, Jūs ar Jūsų artimieji tapo prekybos žmonėmis aukomis, nedelsiant apie tai informuokite artimiausią Ispanijos policijos įstaigą. Jeigu vagystės ar plėšimo metu praradote savo dokumentus, Jūs ar Jūsų artimieji tapo prekybos žmonėmis aukomis, kreipkitės į Lietuvos ambasadą.

Jeigu Jums pavogė dokumentus

Jeigu Ispanijoje Jums pavogė Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę ar Lietuvoje išduotus automobilio dokumentus, informaciją rasite čia.

Dėl pavogtų dokumentų, kuriuos išdavė užsienio valstybių (Ispanijos ir kt.) institucijos, turėtumėte kreiptis į tų valstybių kompetentingas įstaigas.

Jeigu Jums pavogė pinigus

Jeigu Jums būnant Ispanijoje pavogė pinigus ar banko mokėjimų kortelę, nedelsiant kreipkitės į artimiausią Ispanijos policijos skyrių ir praneškite apie įvykį. Apie pavogtą banko mokėjimų kortelę, būtinai praneškite savo bankui.

Jeigu būdamas Ispanijoje nebeturite lėšų, informaciją rasite čia.

Jeigu prieš Jus ar Jūsų artimuosius buvo panaudotas smurtas

Jeigu Jūs ar Jūsų artimieji Ispanijoje tapote smurto aukomis, nedelsiant apie tai informuokite artimiausią Ispanijos policijos įstaigą.

Jeigu dėl patirto smurto Jūs ar Jūsų artimieji atsidūrė gydymo įstaigoje, susisiekite su Lietuvos ambasada.

Konsulinis pareigūnas gali:

 • Jums pageidaujant, apie Jūsų sveikatos būklę informuoti Jūsų artimuosius;
 • suteikti informaciją apie Jūsų bylos tyrimo eigą.

Konsulinis pareigūnas negali:

 • atlikti nusikaltimo tyrimo ar atstovauti Jus teisme;
 • teikti vertimo paslaugų ar juridinių konsultacijų;
 • padengti gydymo, teisinių paslaugų ar kitų išlaidų.

Jeigu Jūs (Jūsų artimieji) tapote prekybos žmonėmis auka

Jeigu Jūs (Jūsų artimieji ar pažįstami) Ispanijoje tapote prekybos žmonėmis auka, nedelsdami apie tai informuokite artimiausią Ispanijos policijos įstaigą ir Lietuvos ambasadą.

JTO Konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą Protokole dėl prekybos žmonėmis yra pateikta „prekybos žmonėmis“ sąvoka:

Prekyba žmonėmis“ – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą.

Tame pačiame dokumente pabrėžiama, kad:

 • prekybos žmonėmis aukos sutikimas iš anksto apgalvotam išnaudojimui neturi reikšmės;
 • vaiko (kiekvieno asmens iki 18 metų) verbavimas, pervežimas, slėpimas ar priėmimas, siekiant jį išnaudoti, yra laikoma prekyba žmonėmis.

Konsulinis pareigūnas gali:

 • susisiekti su Ispanijos institucijomis, teikiančiomis pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, kur Jums būtų:
  • užtikrintas nemokamas laikinas saugus apgyvendinimas;
  • suteikta nemokama medicininė ir psichologinė pagalba;
  • nemokama teisinė pagalba.
 • tarpininkauti pateikiant pareiškimą vietos policijai.
 • organizuoti Jūsų kelionę į Lietuvą:
  • organizuoti bilieto į Lietuvą pirkimą;
  • esant reikalui, tarpininkauti, kad būtumėte palydėtas į stotį ar oro uostą ir pasitiktas kitos šalies ir Lietuvos stotyje ar oro uoste.
 • susisiekti su Lietuvos institucijomis, teikiančiomis pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, kur Jums būtų:
  • užtikrintas nemokamas laikinas saugus apgyvendinimas;
  • suteikta nemokama medicininė ir psichologinė pagalba;
  • nemokama teisinė pagalba.

Naujienlaiškio prenumerata