Nukentėjus nuo nusikaltėlių

Sukurta 2014.04.07 / Atnaujinta 2018.03.20 16:39

Jeigu Ispanijoje Jus apvogė ar apiplėšė, prieš Jus ar Jūsų artimuosius buvo panaudotas smurtas, Jūs ar Jūsų artimieji tapo prekybos žmonėmis aukomis, nedelsiant apie tai informuokite artimiausią Ispanijos policijos įstaigą. Jeigu vagystės ar plėšimo metu praradote savo dokumentus, Jūs ar Jūsų artimieji tapo prekybos žmonėmis aukomis, kreipkitės į Lietuvos ambasadą.

Jeigu Jums pavogė dokumentus

Čia rasite informaciją, kaip elgtis praradus kelionės arba automobilio dokumentus.

Dėl pavogtų dokumentų, kuriuos išdavė užsienio valstybių (Ispanijos ir kt.) institucijos, turėtumėte kreiptis į tų valstybių kompetentingas įstaigas.

Jeigu Jums pavogė pinigus

Jeigu Jums būnant Ispanijoje pavogė pinigus ar banko mokėjimų kortelę, nedelsiant kreipkitės į artimiausią Ispanijos policijos skyrių ir praneškite apie įvykį. Apie pavogtą banko mokėjimų kortelę, būtinai praneškite savo bankui.

Jeigu būnant Ispanijoje pavogė pinigus ir nebeturite lėšų kelionei į namus, informaciją rasite čia.

Jeigu tapote nusikaltimo auka?

Jeigu užsienyje Jus apvogė ar apiplėšė, prieš Jus ar Jūsų artimuosius buvo panaudotas smurtas, Jūs ar Jūsų artimieji tapo prekybos žmonėmis aukomis, nedelsdami apie tai informuokite artimiausią teisėsaugos (policijos) įstaigą.

Susidūrus su prekyba žmonėmis, nukentėję, jų artimieji ar asmenys, žinantys apie tokio nusikaltimo padarymą, gali skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112, kuris veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visuose viešojo telefono ryšio tinkluose arba į Lietuvos kriminalinės policijos biuro Prekybos žmonėmis tyrimo skyrių tel.: 8 5 271 9901, 8 5 271 9284, mob. 8 618 31105, 8 698 04903 (visą parą).

Prireikus šis skyrius nukreips jus ir į specializuotą nevyriausybinę organizaciją, kuri suteiks visą reikalingą pagalbą bei apgyvendinimą, bei suteiks pagalbą, jei jums bus grasinama ar jūs būsite šantažuojami.

JTO Konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą Protokole dėl prekybos žmonėmis yra pateikta „prekybos žmonėmis“ sąvoka:

„Prekyba žmonėmis“ – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą.

Tame pačiame dokumente pabrėžiama, kad:

prekybos žmonėmis aukos sutikimas iš anksto apgalvotam išnaudojimui neturi reikšmės;

  • vaiko (kiekvieno asmens iki 18 metų) verbavimas, pervežimas, slėpimas ar priėmimas, siekiant jį išnaudoti, yra laikoma prekyba žmonėmis.
 

Naujienlaiškio prenumerata