Paso arba asmens tapatybės kortelės keitimas/išdavimas asmenims, pakeitusiems pavardę po santuokos/ištuokos užsienio valstybėje

Sukurta 2019.10.01 / Atnaujinta 2020.01.14 13:23

Keičiant asmens tapatybės kortelę arba pasą, pasikeitus pavardei po santuokos/ištuokos užsienyje, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl santuokos/ištuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje. Prašymus įtraukti santuoką/ištuoką į apskaitą, pakeisti pavardę ir išduoti pasą arba asmens tapatybės kortelę nauja pavarde galima pateikti to paties vizito metu. Prašymų pildyti iš anksto nereikia.

Paso arba asmens tapatybės kortelės keitimas/išdavimas, keičiant pavardę po santuokos/ištuokos, užtrunka apie du - tris mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

Reikalingi dokumentai:

 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą/nutrauktą santuoką (pildomas ambasadoje);
 • Prašymai pakeisti asmens, sulaukusio 16 metų amžiaus, vardą ir (ar) pavardę, bei išduoti tai liudijantį akto išrašą (pildomi ambasadoje);
 • Prašymas išduoti/pakeisti pasą arba asmens tapatybės kortelę (pildomas ambasadoje);
 • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota, pildoma ambasadoje);
 • Prašymą teikiančio asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė) ir dvi jo kopijos;
  • Įtraukiant į apskaitą santuoką, sutuoktinio (-ės) asmens tapatybės dokumento kopija;
 • Pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją išduotas išrašas iš santuokos akto įrašo, isp. Certificación International del Acta de Matrimonio, Formula B (dokumento pavyzdys). Jei santuoka sudaryta valstybėje, neprisijungusioje prie šios konvencijos, pateikiamas santuokos liudijimas, kuris turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą. Jei nustatytos formos santuokos išrašo gauti nėra galimybių, tuomet reikia pateikti ispanišką pažodinį santuokos išrašą (isp. Certificación Literal de Matrimonio) ir jo kopiją su  vertimu į lietuvių kalbą. Pagal 1976 m. Vienos Konvencijos nustatytą formą išduoto išrašo iš santuokos akto įrašo tvirtinti Apostille ir versti į lietuvių kalbą nereikia.
  • Ištuokos atveju turi būti pateikiamas teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo. Teismo sprendimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą.
 • 2 asmens amžių atitinkančios nuotraukos (reikalavimus nuotraukoms rasite čia);
 • Prašymas dėl asmens tapatybės dokumento siuntimo (jei pageidaujama kurjerio paslaugų);
 • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimą ir dokumento pareikalavimą.

DĖMESIO:

 • Jei paso ar asmens tapatybės kortelės galiojimo laikas baigėsi daugiau nei prieš metus, asmuo turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, jog jis nėra (yra) įgijęs gyvenamosios vietos užsienio valstybės pilietybę arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į tos užsienio valstybės kompetentingas institucijas dėl šios informacijos gavimo.
 • Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

 

Naujienlaiškio prenumerata