Pirmojo dokumento išdavimas užsienyje gimusiam vaikui

Sukurta 2019.10.01

Asmens tapatybės dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė) užsienyje gimusiam Lietuvos Respublikos piliečiui gali būti išduotas tik įtraukus į apskaitą jo gimimą Lietuvoje ir jam suteikus asmens kodą. Prašymus įtraukti vaiko gimimą į apskaitą ir išduoti jam pasą arba asmens tapatybės kortelę galima pateikti to paties vizito metu. Prašymų pildyti iš anksto nereikia.

Prašymą ir kitus vaiko pasui arba asmens tapatybės kortelei išduoti reikalingus dokumentus gali pateikti vienas iš vaiko tėvų arba globėjų. Kreipiantis dėl asmens tapatybės dokumento išdavimo vaikui iki 1 metų amžiaus, jo atvežti į ambasadą nereikia. Pateikiant vaiko nuo 1 m. iki 16 m. prašymą, kartu su vienu iš tėvų arba globėjų turi atvykti ir vaikas.

Pirmojo asmens tapatybės dokumento vaikui išdavimas užtrunka apie du mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

Reikalingi dokumentai:

 • Prašymas įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą (pildomas ambasadoje);
 • Prašymas išduoti/pakeisti pasą arba asmens tapatybės kortelę (pildomas ambasadoje);
 • Vaiko tėvų (globėjų) gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota, pildoma ambasadoje);
 • Pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją išduotas išrašas iš gimimo akto įrašo, isp. Certificación Internacional del Acta de Nacimiento, Formula A (dokumento pavyzdys). Jei vaikas gimė valstybėje, neprisijungusioje prie šios konvencijos, pateikiamas gimimo liudijimas, kuris turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą. Jeigu nustatytos formos gimimo išrašo gauti nėra galimybių, tuomet reikia pateikti ispanišką pažodinį gimimo išrašą (isp. Certificación Literal de Nacimiento) ir jo kopiją su vertimu į lietuvių kalbą. Pagal 1976 m. Vienos Konvencijos nustatytą formą išduoto išrašo iš gimimo akto įrašo tvirtinti Apostille ir versti į lietuvių kalbą nereikia.
 • Vaiko tėvų (globėjų) asmens tapatybės dokumentai ir dvi jų kopijos;
  • jei dokumentus pateikia globėjas, kartu su globėjo asmens tapatybės dokumentu pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas. Jei jis yra išduotas Ispanijos institucijų, turi būti patvirtintas pažyma Apostille (legalizuotas) ir išverstas į lietuvių kalbą;
  • jei vaiko tėvai išsituokę, reikalingus dokumentus pateikia tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo) ir pristato teismo sprendimą. Jei sprendimas priimtas Ispanijos teismo, jis turi būti išverstas į lietuvių kalbą;
 • 2 vaiko amžių atitinkančios nuotraukos (reikalavimus nuotraukoms rasite čia);
 • Vaiko užsienio valstybės asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (jei išduotas) ir jo kopija;
 • Prašymas dėl asmens tapatybės dokumento siuntimo (jei pageidaujama kurjerio paslaugų);
 • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimą ir dokumento pareikalavimą.

DĖMESIO:

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

 

Naujienlaiškio prenumerata