Lietuvos pilietybė

Sukurta 2014.03.27 / Atnaujinta 2021.01.06 13:11

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, yra Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos pilietis negali turėti kitos valstybės pilietybės, išskyrus įstatymu numatytas išimtis.

Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs Ispanijos Karalystės pilietybę, privalo apie tai pranešti Lietuvos Respublikos institucijoms.

Užsienyje gyvenantys asmenys prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės paduoda per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas arba per Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (L. Sapiegos g. 1, LT- 10312 Vilnius). Prašymai Migracijos departamente priimami tiesiogiai atvykus, per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą, o Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose tik tiesiogiai atvykus.

Teikiant prašymus kartu pristatomi ir atitinkamų dokumentų originalai. Ne Lietuvoje išduoti dokumentai, turi būti patvirtinti pažyma (Apostille), bei pateikti išversti į lietuvių kalbą.

Informaciją apie konsulinius mokesčius rasite čia.

Prašymų formas rasite čia.

Daugiau informacijos pilietybės klausimais galite rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje

Naujienlaiškio prenumerata