Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiama atranka į raštvedžio pareigybę Lietuvos Respublikos ambasadoje Ispanijos Karalystėje

Sukurta 2019.10.04 / Atnaujinta 2019.10.04 11:59

Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje skelbia atranką į raštvedžio pareigybę Lietuvos Respublikos ambasadoje, Madride. Darbo pradžia – 2020 m. sausio 2 d.  Atrinktam kandidatui bus mokama pareiginė alga, kurios dydis apskaičiuojamas pareiginės algos koeficientą (nuo 5,89) dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio ir iš Vyriausybės nustatyto gyvenimo lygio vietos koeficiento, siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą.

2. Mokėti ispanų, rusų ir anglų kalbas ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C1 lygiu, lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C2 lygiu.

3. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu).

4. Išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

5. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

7. Būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą.

5. Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Raštvedžio funkcijos:

1. Pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis.

2. Teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus.

3. Atsiliepia telefonu, administruoja skambučius.

4. Priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją.

5. Rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus.

6. Pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais.

7. Atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu.

8. Formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą.

9. Pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene.

10. Ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar kroviniu gautus konsulinius dokumentus.

11. Kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą atstovybės patalpose.

12. Vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumai: konsulinio darbo patirtis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2019 m. spalio 21 d. įskaitytinai atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba ir motyvacinį laišką ispanų kalba adresu c/Pisuerga 5, 28002, Madrid, España, arba elektroniniu paštu [email protected] Atrinkti kandidatai bus kviečiami atvykti pokalbio į ambasadą.

Naujienlaiškio prenumerata