Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Skelbiama atranka į sekretoriaus pareigybę Lietuvos Respublikos ambasadoje Ispanijos Karalystėje

Sukurta 2018.02.21 / Atnaujinta 2018.02.21 16:33

Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje skelbia atranką į sekretoriaus pareigybę Lietuvos Respublikos ambasadoje, Madride. Darbo pradžia – 2018 m. kovo 30 d. Atrinktam kandidatui (-ei) bus mokamas 1998 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 701 straipsnyje sekretoriui nustatytas mėnesinis darbo užmokestis, siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai :

1. Turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. Mokėti lietuvių ir ispanų kalbas (kitų užsienio kalbų mokėjimas būtų privalumas);

3. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. Išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

5. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

1. Padėti diplomatinės atstovybės vadovui ar priskirtam darbuotojui;

2. Atsiliepti telefonu, administruoti skambučius;

3. Teikti bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengti atsakymus į paklausimus;

4. Pagal kompetenciją susirašinėti su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;

5. Registruoti gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoti ir siųsti dokumentus, tvarkyti protokolinę korespondenciją ir vykdyti kitas dokumentų valdymo funkcijas;

6. Pagal kompetenciją rengti raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

7. Formuoti diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengti dokumentacijos planą bei tvarkyti archyvą;

8. Stebėti žiniasklaidos pranešimus;

9. Platinti Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;

10. Atnaujinti ir skelbti informaciją atstovybės interneto puslapyje;

11. Atlikti vertimus raštu;

12. Sudaryti ir nuolat pildyti diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;

13. Esant poreikiui, padėti tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;

14. Prisidėti prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;

15. Vykdyti kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumai: administracinio darbo patirtis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2018 m. kovo 9 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba ir motyvacinį laišką ispanų kalba adresu c/Pisuerga 5, 28002, Madrid, España, arba elektroniniu paštu [email protected] Atrinkti kandidatai bus kviečiami atvykti pokalbio į ambasadą.

 

Susijusios naujienos Visos naujienos »

Naujienlaiškio prenumerata