Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiama atranka į sekretoriaus pareigybę Lietuvos Respublikos ambasadoje Ispanijos Karalystėje

Sukurta 2019.10.04 / Atnaujinta 2019.10.04 12:01

Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje skelbia atranką į sekretoriaus pareigybę Lietuvos Respublikos ambasadoje, Madride. Darbo pradžia – 2020 m. sausio 2 d. Atrinktam kandidatui bus mokama pareiginė alga, kurios dydis apskaičiuojamas pareiginės algos koeficientą (nuo 5,89) dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio ir iš Vyriausybės nustatyto gyvenimo lygio vietos koeficiento, siūloma sudaryti terminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai ambasados sekretoriui:

1. Turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Mokėti ispanų ir anglų kalbas ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygiu C1, lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygiu C2.

3. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu).

4. Išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles.

5. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją.

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

7. Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

Ambasados sekretoriaus funkcijos:

1. Padeda ambasados vadovui ar priskirtam darbuotojui.

2. Atsiliepia telefonu, administruoja skambučius.

3. Teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus.

4. Pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis.

5. Registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas.

6. Pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus.

7. Formuoja ambasados dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą.

8. Stebi žiniasklaidos pranešimus, platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje.

9. Platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją.

10. Atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose.

11. Atlieka vertimus raštu.

12. Sudaro ir nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą.

13. Padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą.

14. Prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo.

15. Vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Privalumai: administracinio darbo patirtis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2019 m. spalio 21 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba ir motyvacinį laišką ispanų kalba adresu c/Pisuerga 5, 28002, Madrid, España, arba elektroniniu paštu [email protected] Atrinkti kandidatai bus kviečiami atvykti pokalbio į ambasadą.

 

Naujienlaiškio prenumerata