Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ISPANIJOS KARALYSTĖJE, ARGENTINOS RESPUBLIKAI, ANDOROS KUNIGAIKŠTYSTEI, NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE PASAULIO TURIZMO ORGANIZACIJOS

Adresas: Pisuerga 5, 28002 Madrid, SPAIN

plačiau »

Tel. +34 91 702 21 16; +34 91 31 020 75;
Faksas +34 91 31 040 18, +34 91 56 479 92
El. paštas

Vardo, pavardės ar tautybės keitimas

Sukurta 2014.04.08 / Atnaujinta 2015.06.03 18:38

Keisti vardą, pavardę, tautybę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai (toliau vadinama– pareiškėjas). Šiuos asmens duomenis keisti leidžiama pareiškėjui, sulaukusiam 18 metų amžiaus.

Keičiant vardą, pavardę, tautybę, turi būti pateikiami:

 • nustatytos formos prašymas pakeisti vardą, pavardę, tautybę;
 • pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 • dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti pavardę, tautybę;
 • civilinės būklės aktų įrašų, kuriuose, gavus leidimą, būtų keičiamas vardas, pavardė, tautybė, įregistravimo liudijimų originalai;

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro arba konsulinio pareigūno parašu.

Už vardo, pavardės, tautybės pakeitimą imama nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

Vardo, pavardės ar tautybės keitimo pagrindai

Pareiškėjui leidžiama keisti vardą, jeigu pasirinktas vardas atitinka jo lytį, neprieštarauja gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.

Pavardę keisti leidžiama, jeigu pareiškėjas:

 • turi pavardę, kuri žemina jo orumą ar yra nepatogi vartoti;
 • nori turėti bendrą su savo sutuoktiniu pavardę;
 • nori susigrąžinti anksčiau turėtą savo pavardę;
 • nori turėti dvigubą pavardę (prie savo pavardės prijungti sutuoktinio pavardę);
 • nori turėti tėvų, senelių, prosenelių ar kitų protėvių pavardę;
 • nori turėti patėvio (pamotės), buvusio globėjo (rūpintojo) pavardę;
 • turi pavardės formą, neatitinkančią jo lyties;
 • dalyvauja liudytojų apsaugos programoje;
 • nori turėti pavardės formą, nenurodančią šeiminės padėties, arba atvirkščiai;
 • nori savo nelietuvišką sugramatintą (su lietuviška priesaga ir (arba) galūne) pavardę pakeisti į tokią pačią, tik nesugramatintą pavardę (be lietuviškos priesagos ir (arba) galūnės), arba atvirkščiai– nori savo nelietuvišką nesugramatintą pavardę pakeisti į tokią pačią, tik sugramatintą pavardę;
 • pasikeitė pavardę užsienio valstybėje.

Nepilnamečių vaikų pavardes keisti leidžiama, jeigu pavardes keičia abu tėvai arba vienas iš turimų tėvų. Kai pavardę keičia tik vienas iš tėvų, nepilnamečio vaiko pavardė keičiama, jei pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas.

Jeigu vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų santuokos sudarymo metu pasirenka kito sutuoktinio pavardę arba santuokos nutraukimo metu pasilieka savo iki santuokos turėtą pavardę, nepilnamečio vaiko pavardė gali būti keičiama, jei pateikiamas kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas.

Vardui, pavardei, tautybei pakeisti yra užvedama byla, kuri baigiama nustatytos formos išvada dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo. Išvadą pateikiama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo ambasadoje dienos.

Naujienlaiškio prenumerata