Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas

Sukurta 2019.10.03 / Atnaujinta 2019.10.03 14:59

Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę išvykimą iš Lietuvos, gali pateikti prašymus Lietuvos Respublikos ambasadoje ir gauti civilinės būklės akto įrašą liudijančius išrašus. Prašymas pateikiamas iš anksto užsiregistravus ir asmeniškai atvykus į ambasadą arba per įgaliotą asmenį.

Santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui.

Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams.

Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

DĖMESIO:

Nuo 2019 m. vasario 16 d. įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus, tam tikriems dokumentams, tarp jų: gimimo, santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo, mirties išrašams netaikomi legalizavimo ir panašūs formalumai, t.y. jų neprivaloma tvirtinti pažyma Apostille, o prie gimimo, santuokos ir mirties akto įrašus liudijančių išrašų gali būti išduodama daugiakalbė forma ispanų kalba. Jei vis tik pageidaujate, kad dokumentas būtų patvirtintas pažyma Apostille, reikalinga pateikti papildomą prašymą bei sumokėti 20 eurų konsulinį mokestį.

 Ambasadoje galite pateikti prašymus dėl šių išrašų:

 1. Gimimo, santuokos, mirties akto įrašą liudijančių išrašų pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją, kurių tvirtinti Apostille ir versti į ispanų kalbą nereikia (konsulinis mokestis – 5 eurai). Šį dokumentą galime išduoti, jei LR pilietis/-ė gimė, sudarė santuoką ar mirė Lietuvoje;
 2. Lietuviškų gimimo, santuokos ir mirties akto įrašą liudijančių išrašų (konsulinis mokestis - 5 eurai), išduodamų ambasados su  daugiakalbe forma ispanų kalba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/1191 (konsulinis mokestis – 5 eurai);
 3. Lietuviškų gimimo, santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo, mirties akto įrašą liudijančių išrašų, išduodamų civilinės metrikacijos įstaigos Lietuvoje (konsulinis mokestis – 20 eurų) su  daugiakalbe forma ispanų kalba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/1191 (konsulinis mokestis – 20 eurų).

Reikalingi dokumentai:

 • Prašymas;
 • Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo, jei pageidaujama lietuvišką išrašą tvirtinti pažyma Apostille;
 • Pareiškėjo asmens tapatybės dokumentas ir jo kopija;
  •  Jei dokumentus pateikia įgaliotas asmuo, kartu su jo  asmens tapatybės dokumentu pateikiamas notariškai patvirtintas įgaliojimas. Jei įgaliojimas patvirtintas Ispanijos notaro, jis turi būti patvirtintas pažyma Apostille (legalizuotas) ir išverstas į lietuvių kalbą.
 • Esant galimybei, gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimo kopija;
 • Prašymą teikiančio LR piliečio gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota, pildoma ambasadoje);
 • Konsulinis mokestis už išrašo išdavimą;

Prašymų formos

Naujienlaiškio prenumerata