Gimimo fakto įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2019.10.03 / Atnaujinta 2019.10.03 14:58

Jei Lietuvos Respublikos piliečiui užsienyje gimė vaikas, pagal galiojančius teisės aktus jo gimimas privalo būti įtrauktas į apskaitą Lietuvoje.

Reikalingi dokumentai:

  • Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo;
  • Prašymas įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą;
  • Vaiko tėvų (globėjų) asmens tapatybės dokumentai ir po vieną jų kopiją.
    •  Jei dokumentus pateikia globėjas, kartu su globėjo asmens tapatybės dokumentu pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas. Jei dokumentas yra išduotas Ispanijos institucijų, jis turi būti patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą.
  • Vaiko užsienio valstybės asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (jei buvo išduotas) ir jo kopija;
  • Išrašas iš gimimo akto įrašo, isp. Certificación Internacional del Acta de Nacimiento, Formula A (dokumento pavyzdys), išduotas pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją.*
  • Konsulinis mokestis už išrašo iš gimimo akto įrašo išdavimą (20 eurų) ir jo tvirtinimą pažyma Apostille (20 eurų) ar daugiakalbės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Reglamentą išdavimą (20 eurų). Jei išrašas iš gimimo akto įrašo išduodamas ambasadoje, konsulinis mokestis -5 eurai, daugiakalbės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Reglamentą išdavimas - 5 eurai.
  • Prašymą teikiančio LR piliečio gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota, pildoma ambasadoje).

*DĖMESIO:  

Nuo 2019 m. vasario 16 d. pradėjus taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentą (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, Europos Sąjungos valstybėse atsisakoma gimimo akto įrašus patvirtinančių išrašų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma Apostille, bei supaprastinami reikalavimai dokumentų vertimams. Šis reglamentas taikomas, jei vaikas gimė Europos Sąjungos valstybėje, neprisijungusioje prie Vienos Konvencijos.

Jei vaikas gimė ne Europos Sąjungos valstybėje ar valstybėje, neprisijungusioje prie Vienos konvencijos, pateikiamas gimimo liudijimas, kuris turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma Apostille, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą.

Informaciją vaikų pilietybės klausimais rasite čia.

Informaciją apie pirmo asmens tapatybės dokumento išdavimą užsienyje gimusiam vaikui rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata