Gimimo fakto įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2019.10.03 / Atnaujinta 2020.11.23 14:08

Jei Lietuvos Respublikos piliečiui užsienyje gimė vaikas, pagal galiojančius teisės aktus jo gimimas privalo būti įtrauktas į apskaitą Lietuvoje.

Reikalingi dokumentai:

*DĖMESIO:  

Nuo 2019 m. vasario 16 d. pradėjus taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentą (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, Europos Sąjungos valstybėse atsisakoma gimimo akto įrašus patvirtinančių išrašų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma Apostille, bei supaprastinami reikalavimai dokumentų vertimams. Šis reglamentas taikomas, jei vaikas gimė Europos Sąjungos valstybėje, neprisijungusioje prie Vienos Konvencijos.

Jei vaikas gimė ne Europos Sąjungos valstybėje ar valstybėje, neprisijungusioje prie Vienos konvencijos, pateikiamas gimimo liudijimas, kuris turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma Apostille, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą.

Informaciją vaikų pilietybės klausimais rasite čia.

Informaciją apie pirmo asmens tapatybės dokumento išdavimą užsienyje gimusiam vaikui rasite čia.

Informaciją apie konsulinius mokesčius rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata