Vardo ir (ar) pavardės keitimas

Sukurta 2014.04.08 / Atnaujinta 2019.10.03 14:58

Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 16 metų. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą ir kitus reikalingus dokumentus pateikia jo atstovas pagal įstatymą. Prašymai pateikiami iš anksto užsiregistravus ir asmeniškai atvykus į ambasadą arba per įgaliotą asmenį.

Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė turi atitikti pareiškėjo lytį, neprieštarauti gerai moralei ir viešąjai tvarkai, o keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė – taip pat ir geriausiems vaiko interesams.

Reikalingi dokumentai:

 • Prašymas;
 • Pareiškėjo asmens tapatybės dokumentas ir jo kopija.
  • Jei dokumentus pateikia įgaliotas asmuo, kartu su jo  asmens tapatybės dokumentu pateikiamas notariškai patvirtintas įgaliojimas.*
 • Jei keičiamas jaunesnio nei 16 metų nepilnamečio vaiko vardas, pateikiams laisvos formos motyvuotas nepilnamečio vaiko tėvų ar vieno iš jų prašymas, kuriame  būtų nurodyta, kodėl pageidaujama keisti vardą;
 • Jei keičiamas jaunesnio nei 16 metų nepilnamečio vardas ir (ar) pavardė, pateikiamas kito iš tėvų rašytinis sutikimas ir vaiko, jei jam yra suėję 10 metų, laisvos formos rašytinis sutikimas;
 • Jei pareiškėjo vardas ir (ar) pavardė buvo pakeisti užsienio valstybėje:
  • pateikiamas asmens nuolatinę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar užsienio valstybės pilietybę patvirtinantis dokumentas*;
  • vardo ir (ar) pavardės keitimą užsienio valstybėje patvirtinantis dokumentas*.
 • Pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaracija, jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota, (pildoma ambasadoje);
 • Konsulinis mokestis už vardo ir (ar) pavardės keitimo akto įrašą liudijančio išrašo išdavimą (20 eurų) ir jo tvirtinimą pažyma Apostille, jei pageidaujama (20 eurų).

* Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.]

Prašymų formos

Naujienlaiškio prenumerata