Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.03.27 / Atnaujinta 2018.10.09 16:33

Kas yra dokumentų legalizavimas/tvirtinimas pažyma (Apostille)?

Konsulinis dokumentų tvirtinimas pažyma Apostille yra dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės išduotus dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos.

Kur kreiptis dėl dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille)?

Lietuvos Respublika ir Ispanijos Karalystė yra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“, todėl:

Ispanijoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvos Respublikoje, turi būti patvirtinti pažyma Apostille, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip. Ispanijos institucijų išduoti dokumentai pažyma Apostille tvirtinami:

  • viešieji administraciniai ir teisiniai dokumentai (įskaitant civilinio registro dokumentus) - Teisingumo ministerijos padaliniuose bei Aukštesnės instancijos teisingumo teismų sekretoriatuose;
  • notariniai ir kiti dokumentai, kuriuose parašai buvo patvirtinti notaro - notarų biurai (Colegios Notariales)
  • dokumentai, išduoti Ispanijos nacionalinio ir Aukščiausiojo teismo – atitinkamų teismų sekretoriatai.

Daugiau informacijos rasite internetiniame Ispanijos Teisingumo ministerijos puslapyje.

  • Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Ispanijos institucijoms, Lietuvoje turi būti patvirtinti pažyma Apostille, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip.

Norėdami Lietuvos Respublikoje išduotus dokumentus patvirtinti pažyma Apostille, galite:

  • kreiptis į bet kurį Lietuvos notarą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį;
  • kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Ispanijoje su prašymu tarpininkauti persiunčiant dokumentus į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

Kokius dokumentus reikia pateikti dėl dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille kreipiantis į Lietuvos Respublikos ambasadą Ispanijos Karalystėje?

Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Ispanijoje ir pageidaujantys Lietuvoje išduotą dokumentą patvirtinti konsuline pažyma Apostille ambasadai asmeniškai turi pateikti:

  • Lietuvos Respublikos institucijų išduoto dokumento originalą, kurį norima patvirtinti pažyma Apostille;
  • Asmens tapatybę liudijantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę),
  • Nustatytos formos prašymą tarpininkauti patvirtinant pateiktą dokumentą pažyma Apostille (pildoma ambasadoje),
  • Konsulinį mokestį už tarpininkavimą patvirtinant dokumentą pažyma Apostille – 20 eurų.

DĖMESIO:  

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog pažyma Apostille gali būti tvirtinami tik po 1991-03-11 Lietuvos Respublikoje išduoti civilinės būklės liudijimai. Jeigu Jūsų civilinės būklės liudijimas yra išduotas iki 1991-03-11, Jūs taip pat turite kreiptis dėl kartotinio civilinės būklės liudijimo išdavimo.
Daugiau informacijos rasite čia.

Dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille trukmė ir patvirtinto dokumento atsiėmimo tvarka

Pateikti dokumentai yra perduodami Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui. Dokumento patvirtinimas pažyma „Apostille“ ir persiuntimas Lietuvos Respublikos ambasadai Ispanijoje paprastai užtrunka apie du mėnesius.

Atsiimti pažyma Apostille patvirtintą dokumentą pilietis atvyksta asmeniškai. Asmuo, pageidaujantis gauti dokumentus paštu, pateikdamas prašymą patvirtinti dokumentą pažyma Apostille, pateikia ir apmokėtą registruoto pašto voką (isp. Sobre prepagado para el envio de carta certificada). Ambasada neatsako už dokumentų praradimą siuntimo paštu metu.

Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą bei dokumentų tvirtinimą pažyma Apostille, rasite Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos internetinėje svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata