Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille

Sukurta 2014.03.27 / Atnaujinta 2019.10.04 12:07

Konsulinis dokumentų legalizavimas yra konsulinės tarnybos pareigūno atliekamas dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos.

Konsulinis dokumentų tvirtinimas pažyma Apostille yra dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės išduotus dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos.

Prašymą dėl dokumento legalizavimo ar tvirtinimo pažyma Apostille galite pateikti, iš anksto susitarę dėl laiko ir asmeniškai atvykę į ambasadą arba per įgaliotą asmenį.

Nuo 2019 m. vasario 16 d. įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas, supaprastinami tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimai ir legalizavimo ar panašūs formalumai (tvirtinimas pažyma Apostille) nebetaikomi šiems dokumentams:

DĖMESIO:

 • gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimui ir gimimo, santuokos, ištuokos, mirties įrašą liudijančiam išrašui;
 • vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimui;
 • civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijančam išrašui;
 • pažymai, patvirtinančiai kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;
 • pažymai, patvirtinanti, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 • teismo sprendimui dėl santuokos nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia;
 • teismo sprendimui dėl gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimo;
 • notaro patvirtintam vaiko tėvo ir motinos bendram pareiškimui dėl tėvystės pripažinimo;
 • teismo sprendimui nustatyti motinystę (tėvystę) ar dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo;
 • teismo sprendimui įvaikinti;
 • pažymai apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • Gyventojų registro pažymai apie asmens duomenis (tik apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą);
 • įsakymams ar sprendimams dėl pilietybės įgijimo, netekimo, atkūrimo;
 • pažymai dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

Lietuvos Respublika ir Ispanijos Karalystė yra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, todėl, jei tai nėra aukščiau išvardinti dokumentai, jiems taikomi šie reikalavimai:

 • Ispanijos Karalystėje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvos Respublikoje, turi būti patvirtinti pažyma Apostille. Šia pažyma dokumentas tvirtinamas Ispanijos Karalystėje. Notariškai patvirtintą dokumentą patvirtinti Apostille galima Ispanijos Notarų Kolegijoje (isp. Colegio Notarial).
 • Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Ispanijos Karalystėje, turi būti patvirtinti pažyma Apostille. Šia pažyma Lietuvoje dokumentus tvirtina notarai.

Konsulinis mokestis už dokumentų tvirtinimą pažyma Apostille - 20 eurų. Daugiau informacijos apie dokumentų legalizavimą bei dokumentų tvirtinimą pažyma Apostille, rasite Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje.

 

Naujienlaiškio prenumerata