Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.04.07 / Atnaujinta 2019.10.11 14:14

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

Konsulinės pažymos išduodamos ispanų ar lietuvių kalba ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo (gavimo) ambasadoje dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tuo atveju, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti.

Dokumentai dėl konsulinės pažymos išdavimo gali būti pateikiami:

  • asmeniškai, iš anksto susitarus dėl priėmimo laiko ir atvykus į ambasadą;
  • per atstovą, turintį notariškai patvirtintą įgaliojimą. Įgaliojimas sudarytas notaro Ispanijoje turi būti patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą;
  • registruotu paštu arba per kurjerį.

Pareiškėjas, norintis pateikti prašymą konsulinei pažymai registruotu paštu arba per kurjerį turi pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą prašymo formą, kurioje turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefono numeris, kokia pažyma, kokiam tikslui reikalinga ir kokiai institucijai bus teikiama, kokia kalba ją prašoma išduoti, konsulinės pažymos atsiėmimo būdas, prašymo patekimo data ir pareiškėjo parašas;
  • notariškai patvirtintą galiojančio asmens tapatybės dokumento kopiją;
  • kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, įrodančius faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma, arba šių dokumentų notariškai patvirtintas kopijas;
  • konsulinio mokesčio už konsulinę pažymą (30 eur) ir už kurjerio paslaugas (jei konsulinę pažymą pareiškėjas pageidauja gauti paštu) sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Ambasados sąskaitos numeris BBVA banke: ES2201824031210291507248. Atliekant pavedimą, būtina tiksliai nurodyti vardą ir pavardę bei konsulinės paslaugos pavadinimą.

Pažymos išduodamos tik pateikus visus dokumentus, bei pilnai užpildytus prašymus. Jei registruotu paštu arba per kurjerį pateikiami ne visi reikalingi dokumentai, atsiųstas prašymas su priedais siunčiamas atgal pareiškėjui.

Prašymų formos

Naudingos nuorodos

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha