Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA ISPANIJOS KARALYSTĖJE, ARGENTINOS RESPUBLIKAI, ANDOROS KUNIGAIKŠTYSTEI, NUOLATINĖ ATSTOVYBĖ PRIE PASAULIO TURIZMO ORGANIZACIJOS

Adresas: Pisuerga 5, 28002 Madrid, SPAIN

plačiau »

Tel. +34 91 702 21 16; +34 91 31 020 75; +34 91 702 21 18
Faksas +34 91 31 040 18, +34 91 56 479 92
El. paštas

Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.04.07 / Atnaujinta 2015.08.05 13:47
 • Teistumo (neteistumo) pažyma
  Asmens teistumo (neteistumo) pažymą galite gauti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį arba paštu kreipdamasis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos adresu Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius. Norėdami šią pažymą pateikti Ispanijos institucijoms, turėtumėte kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją dėl patvirtinimo pažyma Apostille (telefonas pasiteiravimui: (8 5) 236 2613) bei išversti į ispanų kalbą (kreiptis į prisiekusią vertėją telefonu: 650 602 577).

  Jei asmuo naudojasi elektroniniu parašu arba turi elektroninės bankininkystės kortelę viename iš Lietuvoje veikiančių bankų, šią pažymą galima užsisakyti ir elektroniniu būdu (internetu) adresu ird.lt/etpus arba pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis epaslaugos.lt.

  Jūsų pageidavimu, Lietuvos Respublikos ambasada taip pat gali Jums išduoti konsulinę pažymą dėl teistumo (neteistumo). Šią pažymą užsakyti atvykus į ambasadą asmeniškai arba paštu. Norėdami užsakyti asmens teistumo (neteistumo) pažymą paštu, registruotu paštu turėtumėte atsiųsti šiuos dokumentus:

  - prašymą dėl konsulinės pažymos išdavimo;
  - galiojančio asmens tapatybę liudijančio dokumento (paso ar tapatybės kortelės) notariškai patvirtintą kopiją;
  - kvitą, liudijantį, kad sumokėtas 30 eurų konsulinis mokestis.

  Kai Ispanijos institucijos reikalauja, kad teistumo (neteistumo) pažyma būtų išduota Lietuvos institucijų (Informatikos ir ryšių departamento prie VRM) ir patvirtinta Apostille, Lietuvos Respublikos ambasadai reikia pateikti šiuos dokumentus:

  - prašymą dėl dokumentų patvirtinimo Apostille;
  - prašymą dėl dokumentų pareikalavimo;
  - prašymą dėl Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažymos išdavimo;
  - galiojančio asmens tapatybę liudijančio dokumento (paso ar tapatybės kortelės) notariškai patvirtintą kopiją;
  - kvitą, liudijantį, kad sumokėti šie konsuliniai mokesčiai: 20 eurų mokestis už pažymą ir 20 eurų mokestis už tvirtinimą Apostille.

  Konsulinis mokestis ambasadoje mokamas grynais, jei dokumentai pateikiami paštu, konsulinį mokestį turėtumėte sumokėti į ambasados sąskaitą banke BBVA, Nr.: 0182 4031 21 029 1507248.

  Atkreipiame dėmesį, jog užsieniečiams šios paslaugos Lietuvos Respublikos ambasados ar konsulatai neteikia. Užsienietis, norintis gauti teistumo (neteistumo) pažymą, kreipiasi tiesiogiai į Informatikos ir ryšių departamentą prie VRM.

  Daugiau informacijos apie asmens teistumo (neteistumo) pažymas rasite Informatikos ir ryšių departamento prie VRM interneto svetainėje.
 • Pažyma dėl šeiminės padėties
  Pažymą apie šeiminę padėtį galite gauti paštu, asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, kreipdamiesi į civilinės metrikacijos skyrių pagal savo gyvenamąją vietą Lietuvoje.

  Jeigu esate deklaravęs savo išvykimą iš Lietuvos, dėl pažymos apie šeiminę padėtį turėtumėte kreiptis į Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyrių.

  Jūsų pageidavimu, Lietuvos Respublikos ambasada taip pat gali Jums išduoti pažymą apie šeiminę padėtį. Šią pažymą galima gauti atvykus į ambasadą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, arba paštu. 

  Norėdami užsakyti pažymą apie šeiminę padėtį per ambasadą paštu, turėtumėte atsiųsti šiuos dokumentus:

  - užpildytą nustatytos formos prašymą dėl konsulinės pažymos išdavimo;
  - galiojančio asmens tapatybę liudijančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) notariškai patvirtintą kopiją;
  - kvitą, liudijantį, kad sumokėtas 30 eurų konsulinis mokestis.

  Už pažymos apie šeiminę padėtį išdavimą numatytas  30 eurų konsulinis mokestis.

  Konsulinį mokestį galite sumokėti į ambasados sąskaitą banke BBVA, Nr.: 0182 4031 21 029 1507 248.

  Pažyma apie šeiminę padėtį išduodama per 3-4 savaites nuo visų dokumentų ambasadai pateikimo dienos. Jei pažymą pageidaujate gauti paštu, taip pat turite pateikti apmokėtą registruoto pašto voką (isp. Postal expres).
 • Edikto pažyma (dėl santuokos registravimo neskelbimo Lietuvos Respublikoje)
  „Edikto“ pažyma – ambasados išduota pažyma, patvirtinanti, kad apie Lietuvos Respublikos piliečio (pilietės) santuoką, registruojamą Ispanijoje, nėra privaloma skelbti Lietuvoje. Ši pažyma išduodama išimtinais atvejais, tik tada, kai to reikalauja kompetentingos Ispanijos institucijos, norint Ispanijoje registruoti Lietuvos Respublikos piliečio (pilietės) santuoką. 

  Prašymą išduoti „edikto“ pažymą ambasadai galite pateikti asmeniškai ar registruotu paštu. 

  Norėdami gauti „edikto“ pažymą, ambasadai turėtumėte pateikti šiuos dokumentus:

  - nustatytos formos prašymą išduoti konsulinę pažymą;
  - galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) arba jo notariškai patvirtintą kopiją, jei dokumentai pateikiami paštu;
  - kvitą, liudijantį kad sumokėtas konsulinis 30 eurų mokestis.

  Už „edikto“ pažymos išdavimą nustatytas 30 eurų konsulinis mokestis (ambasadoje mokamas grynais) arba konsulinio mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, jei dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį.

  30 eurų konsulinį mokestį turėtumėte sumokėti į ambasados sąskaitą banke BBVA, Nr.: 0182 4031 21 029 1507 248.

  Ambasadoje gavus visus aukščiau pateiktus dokumentus, pažyma bus išduota ne vėliau kaip per 7 darbo dienas. Tuo atveju, jei pažymą pageidaujate gauti paštu, ambasadai turite pateikti apmokėtą registruoto pašto voką (isp. Postal expres).
 • Pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo
  Vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/ar transporto priemonės registracijos liudijimo Lietuvos ambasada Jums gali išduoti laikinas pažymas, kurias turėdamas į Lietuvą galėsite grįžti automobiliu.

  Prašymą išduoti konsulines pažymas vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/ar transporto priemonės registracijos liudijimo galite pateikti asmeniškai atvykęs į ambasadą, taip pat paštu. Prašymas taip pat gali būti pateikiamas ir per Jūsų atstovą, turintį notariškai patvirtintą įgaliojimą.

  Norėdami gauti konsulines pažymas vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/ar transporto priemonės registracijos liudijimo, ambasadai turėtumėte pateikti šiuos dokumentus:

  - nustatytos formos prašymą išduoti konsulinę pažymą vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/ar prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
  - galiojantį originalų asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę). Jeigu dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį ir šias pažymas taip pat norėsite gauti paštu ar per kurjerį, turėtumėte pateikti asmens tapatybę liudijančio dokumento notariškai patvirtintą kopiją;
  - Ispanijos policijos išduotą pažymą, patvirtinančią dokumento praradimo faktą (Denuncia de Policía).

  Jeigu kreipiatės dėl konsulinės pažymos vietoje prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo, tačiau transporto priemonė nuosavybės teise Jums nepriklauso, be aukščiau išvardintų dokumentų ambasadai turėsite pateikti notariškai patvirtintą transporto priemonės savininko įgaliojimą, suteikiantį teisę tokią pažymą gauti.

  Už konsulinių pažymų vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ir/ar prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo išdavimą, nustatytas 30 eurų konsulinis mokestis (už kiekvieną pažymą). Jeigu dokumentus pažymoms gauti ambasadai pateikiate ir paruoštas pažymas gauti norite ne asmeniškai (paštu ar per kurjerį), prie siunčiamų dokumentų turėtumėte pridėti konsulinio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį kvitą (30 eurų konsulinis mokestis už vieną pažymą turi būti pervestas į ambasados sąskaitą banke BBVA, Nr.: 0182 4031 21 029 1507 248).

  Konsulinė pažyma Jums bus išduota ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, nuo visų dokumentų pateikimo ambasadai, dienos.
 • Kitos konsulinės pažymos
  Lietuvos Respublikos ambasada taip pat gali Jums išduoti ir kitas konsulines pažymas:

  - Pažymą dėl ambasadoje priduotų dokumentų pasui gauti;
  - Pažymą dėl privalomojo sveikatos draudimo;
  - Pažymą dėl gyvenamosios vietos;
  - Pažymą dėl pavardžių rašybos.

  Šias pažymas galima gauti atvykus į ambasadą asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba paštu.

  Norėdami užsakyti pažymą per ambasadą paštu, turėtumėte atsiųsti išiuos dokumentus:

  - užpildytą nustatytos formos prašymą dėl konsulinės pažymos išdavimo;
  - galiojančio asmens tapatybę liudijančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) notariškai patvirtintą kopiją;
  - kvitą, liudijantį, kad sumokėtas 30 eurų konsulinis mokestis.

  Už konsulinės pažymos išdavimą imamas 30 eurų konsulinis mokestis. Konsulinis mokestis mokamas grynais atvykus į ambasadą. Jeigu pažyma užsakoma paštu, tuomet mokestis turi būti sumokėtas į ambasados sąskaitą banke BBVA, Nr.: 0182 403121 0291507 248. Visos pažymos išduodamos ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo visų dokumentų ambasadai pateikimo dienos. Tuo atveju, jei pažyma pageidaujate gauti paštu, ambasadai turite pateikti apmokėtą registruoto pašto voką (isp. Postal expres).

Naujienlaiškio prenumerata