Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2014.03.27 / Atnaujinta 2023.01.17 11:57

Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo/keitimo tvarka ir jų galiojimas

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo gali kreiptis:

 • į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje,
 • jei yra Lietuvos Respublikoje – į pasirinktą migracijos tarnybą.

SVARBU:

 • Lietuvos Respublikos garbės konsulai kituose Ispanijos miestuose šių veiksmų neatlieka.
 • Prieš atvykstant į ambasadą būtina užsiregistruoti vizitui iš anksto.

Kreiptis į  ambasadą dėl paso arba asmens tapatybės kortelės keitimo/išdavimo gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai gyvenantys užsienyje, t.y. deklaravę išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybę.  Daugiau informacijos apie gyvenamosios vietos deklaraciją rasite čia

Asmens tapatybės kortelė keičiama, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • ji tapo netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jos galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Pasas keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • to pageidauja pilietis.

Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • 2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 70 metų amžiaus;
 • 30 metų jei ji išduota piliečiui nuo 70 metų amžiaus.

Pasas galioja:

 • 2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

DĖMESIO:

 • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos asmens tapatybės kortelę arba pasą išduoda/keičia tik bendrąja tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrukti iki dviejų mėnesių. Jei asmens tapatybės kortelė ar pasas keičiamas pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ar kt.) arba jei išduodamas pirmasis šis dokumentas vaikams, gimusiems iki 2008-07-22 ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę – jo išdavimo laikas gali būti ilgesnis.
 • Skubos tvarka asmens tapatybės kortelę arba pasą keičia tik Migracijos tarnybos Lietuvoje – per 5 arba per 1 darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos. Daugiau informacijos rasite čia.
 • Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas baigė galioti ar yra prarasti, asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) ir reikia skubiai grįžti į Lietuvą, konsulinė įstaiga gali išduoti grįžti į Lietuvą laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą.
 • Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims nuo 14 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai arba, pateikus rašytinį prašymą, paštu. Įgaliotam asmeniui slaptažodis neišduodamas.
 • Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).

Dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo Lietuvos Respublikos pilietis turi asmeniškai atvykti į Lietuvos konsulinę įstaigą užsienio valstybėje ar į migracijos tarnybą Lietuvoje.


 

Išimtiniais atvejais prašymą dėl paso išdavimo ar keitimo galima pateikti ir išrašytą pasą gauti registruotu paštu ar per kurjerį.

Atvejis laikomas išimtiniu, kai atitinka visas šias sąlygas:

 • dėl užsienio valstybėse taikomų judėjimo ribojimų nėra galimybės atvykti į Migracijos departamentą ar į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą;
 • piliečio, kuriam bus išduodamas ar keičiamas pasas, duomenys yra Gyventojų registre;
 • jei piliečiui jau buvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (išskyrus jeigu kreipiamasi dėl pirmojo paso išdavimo piliečiui iki vienų metų amžiaus);
 • pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento arba iki kelionės dokumento galiojimo pabaigos liko ne daugiau kaip 3 mėnesiai.

Dėl dokumentų pateikimo nurodytuoju būdu būtina iš anksto susitarti su ambasada e-paštu [email protected]. Tokiu atveju pareiškėjo asmens tapatybė bus nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis vaizdo ir garso perdavimo priemonėmis.

SVARBU:  

Šia tvarka išduotas pasas galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Konsulinis mokestis už tokio paso išdavimą bei jo lengvatos yra tokios pačios, kaip ir teikiant prašymą ambasadoje. 

Daugiau informacijos apie asmens tapatybę liudijančius dokumentus (pasus ir asmens tapatybės korteles) rasite Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha