Paso arba asmens tapatybės kortelės keitimas/išdavimas vaikams (iki 16 metų)

Sukurta 2019.10.01

Prašymą ir kitus vaiko pasui arba asmens tapatybės kortelei pakeisti/išduoti reikalingus dokumentus gali pateikti vienas iš vaiko tėvų arba globėjų. Kreipiantis asmens tapatybės dokumento išdavimo vaikui iki 1 metų amžiaus, jo atvežti į konsulatą nereikia. Pateikiant vaiko nuo 1 m. iki 16 m. prašymą, kartu su vienu iš tėvų arba globėjų turi atvykti ir vaikas.

Paso arba asmens tapatybės kortelės keitimas/išdavimas užtrunka apie mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos, jei dokumentas nėra prarastas.

Reikalingi dokumentai:

 • Prašymas išduoti/pakeisti pasą arba asmens tapatybės kortelę (pildomas ambasadoje);
 • Vaiko ir jo tėvų (globėjų) gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota, pildoma ambasadoje);
 • Vaiko asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė) ir jo kopija;
 • Vieno iš vaiko tėvų (globėjų), pateikiančių prašymą,  asmens tapatybės dokumentas ir jo kopija;
  • jei dokumentus pateikia globėjas, kartu su globėjo asmens tapatybės dokumentu pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas. Jei jis yra išduotas Ispanijos institucijų, turi būti patvirtintas pažyma Apostille (legalizuotas) ir išverstas į lietuvių kalbą;
  • jei vaiko tėvai išsituokę, reikalingus dokumentus pateikia tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo) ir pristato teismo sprendimą. Jei sprendimas priimtas Ispanijos teismo, jis turi būti išverstas į lietuvių kalbą;
 • 2 vaiko amžių atitinkančios nuotraukos, jei keičiamas asmens tapatybės dokumentas vaikui iki 1 metų ir jis neatvyksta į konsulatą (reikalavimus nuotraukoms rasite čia);
 • Prašymas dėl asmens tapatybės dokumento siuntimo (jei pageidaujama kurjerio paslaugų);
 • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimą.

DĖMESIO:

 • Jei paso ar asmens tapatybės kortelės galiojimo laikas baigėsi daugiau nei prieš metus, asmuo turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, jog jis nėra (yra) įgijęs gyvenamosios vietos užsienio valstybės pilietybę arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į tos užsienio valstybės kompetentingas institucijas dėl šios informacijos gavimo.
 • Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

 

Naujienlaiškio prenumerata