Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2019.09.12

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų dydžius, mokėjimo bei grąžinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr.1135 "Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos dalinio pakeitimo".

Už suteiktas konsulines paslaugas galima atsiskaityti:

  • mokėjimo kortele ambasadoje;
  • banko pavedimu prieš atvykstant į ambasadą;

Ambasados sąskaitos numeris

Gavėjo bankas – BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA)
Sąskaita: ES2201824031210291507248
Banko BIC/SWIFT kodas: BBVAESMMXXX.


Atliekant konsulinio mokesčio pavedimus, juose būtina tiksliai nurodyti vardą ir pavardę, ir konsulinės paslaugos pavadinimą.

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifai už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje numatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų (toliau vadinama – konsulinės įstaigos) veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas (toliau vadinama – konsuliniai veiksmai) ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento atliekamą dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) yra šie:

Konsulinė paslauga Tarifas
Asmens dokumentų išdavimas
Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas 20 eurų
Laikino paso išdavimas 50 eurų
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 100 eurų
Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas nepilnamečiams ir pensininkams 50 eurų
Legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)
Legalizavimas ar tvirtinimas pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje 20 eurų
Notariniai veiksmai
Įgaliojimo patvirtinimas  30 eurų
Įgaliojimjo ar pareiškimo surašymas 50 eurų
Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas 10 eurų už puslapį
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas      10 eurų
Dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas     30 eurų už puslapį
Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas    30 eurų
Asmeninio testamento priėmimas saugoti 50 eurų
Dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 30 eurų
Jūrinio protesto priėmimas 100 eurų
Dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimas  10 eurų
Pilietybės klausimai
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimas ir perdavimas              50 eurų
Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas  25 eurai
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimas ir perdavimas 60 eurų
Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas:
Iki 115 eurų vertės 15 eurų
Daugiau kaip 115 eurų vertės 20 eurų
Kitos konsulinės funkcijos
Konsulinės pažymos išdavimas 30 eurų
Dokumentų pareikalavimas iš LR ar buvimo valstybės institucijų 20 eurų
Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas 5 eurai
Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas 50 eurų
Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas 30 eurų per mėnesį

Civilinės būklės aktų įregistravimas ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas.

Pastaba: konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą.
5 eurai

SVARBU:

  • Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį imamas dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir dienpinigius)
  • Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir ten atlieka nurodytus konsulinius veiksmus, konsulinis mokestis nedidinamas.

Konsulinio mokesčio lengvatos

Konsulinių mokesčių klausimus reglamentuoja:

Naujienlaiškio prenumerata