Vizos. Leidimai gyventi Lietuvoje

Sukurta 2014.03.27 / Atnaujinta 2020.11.16 13:24

Informuojame, kad pertvarkant konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo tvarką nuo 2019 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos ambasada Madride nepriima ir nenagrinėja prašymų išduoti Šengeno ar nacionalinę vizą.

Visais kelionių po Šengeno erdvę klausimais Ispanijoje teisėtai gyvenantys trečiųjų valstybių piliečiai turi kreiptis į Ispanijos migracijos tarnyboje.

 


Vizos

Informaciją apie vizas galite rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto puslapyje.

Leidimai gyventi

Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) suteikia teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje, pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į ją leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu.

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis leidimus gyventi, jų rūšis ir išdavimo tvarką yra įstatymas ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties” (toliau – Įstatymas).

Užsieniečiams išduodami tokie leidimai gyventi:

  • leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
  • Pirmą kartą užsieniečiui išduodantleidimą gyventi, paprastai išduodamas leidimas laikinai gyventi, išskyrus Įstatymo nustatytus atvejus.

Užsienietis, kuris pirmą kartą kreipiasi dėl leidimo gyventi išdavimo, prašymą išduoti leidimą gyventi turi pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje. Užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, prašymą išduoti leidimą gyventi, įskaitant ir pateikiamą pirmą kartą, gali pateikti vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai, tačiau tokio prašymo pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi ir priimtas sprendimas.

Detalesnę informaciją apie leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje galite rasti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos svetainėje.